پروژه پست های برق فشار قوی
پروژه پست های برق فشار قوی

پروژه پست های برق فشار قوی

.امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ برق فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی 400 کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBILE تا رده ولتاژی 230 کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی 400 -230 -63 و 132 کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی،

تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
1شرکت سهامی برق منطقه ای یزداحداث پست 63 کیلوولت سریزد1400
2شرکت سهامی برق منطقه ای تهرانتوسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شهرک ناز1400
3شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار 20/132 کیلوولت در شهر تبریز و حومه89/08/03
4شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست 20/132 کیلوولت زرینه رود86/04/20
5شرکت ملی گاز ایرانطراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست 63/132 کیلوولت خانگیران83/12/28
6شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد82/10/26
7شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان83/01/01
8شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 سنندج82/05/25
9شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 20/63 صحنه82/12/20
10شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 ایلام82/12/20
11شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان82/06/06
12شرکت برق منطقه ای باخترطراحی خرید تجهیزات و احداث پست63/230 نهاوند82/04/20
13شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 پردیس81/09/20
14شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا81/08/20
15شرکت برق منطقه ای باخترخرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه80/01/15
16برق قشمطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا80/12/01
17شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 نیروگاه همدان81/06/03
18برق منطقه ای یزدطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات80/07/13
19شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب80/10/27
20برق منطقه ای سمناننصب پست 20/63 آرادان80/10/26
21شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 گلشهر-گلبهار80/09/01
22شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد80/07/29
23شرکت برق منطقه ای آذربایجانتوسعه پست 230 خوی79/12/23
24شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 عظیمیه کرج80/09/14
25شرکت منطقه ای یزدنصب پست 20/63 دانشگاه یزد79/05/15
26شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 230 شرق بندرعباس80/01/30
27شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 20/132 جناح79/09/24
28شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 کیلوولت همدان78/04/13
29شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 230 شازند اراک79/03/09
30شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کیانمهر78/11/29
31شرکت برق منطقه ای تهراننصب و توسعه پست 400 کیلو ولت جلال77/10/22
32شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کردستان78/09/02
33شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 ساوه 277/12/04
34شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 ظفر77/10/12
35شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست شوش77/11/28
36شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 صادقیه76/12/12
37شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 مرتضوی77/01/30
38شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سعدآباد76/12/17
39شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 لالجین77/05/20
40شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 سیار طالقان76/07/28
41شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 20/63 مدولار آبسرد دماوند76/12/05
42شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 باطریسازی76/04/15
43شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 230 منتظرقائم76/07/03
44شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه76/02/07
45شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چابهار76/01/27
46شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 تجریش75/12/05
47شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چیتذر75/08/22
48شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سیدخندان76/10/08
49شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سلفچگان77/06/03
50شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت75/05/12
51شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 رسالت (الغدیر)75/05/15
52شرکت برق منطقه ای تهراننصب فیدر تغذیه پست 20/63 نیروگاه قم76/04/22
53شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 قیطریه74/12/08
54شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 اندیشه74/12/08
55شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 نیروگاه قم74/12/08
56شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 هشتگرد74/12/08
57شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 منتظر قائم78/08/18
logo-samandehi