پروژه پست های برق فشار قوی
پروژه پست های برق فشار قوی

پروژه پست های برق فشار قوی

.امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ برق فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی 400 کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBILE تا رده ولتاژی 230 کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی 400 -230 -63 و 132 کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی،

تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
شرکت برق منطقه ای زنجاناحداث چهار بی خط 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت ابهردر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستاناحداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق فجر گنبددر حال اجرا
شرکت فولاد تاراز چهارمحال و بختیاریاحداث پست 63/20 کیلوولت فولاد تاراز و توسعه پست شهید موسوی EPCدر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستاناحداث پست 63/20 کیلوولت بانک مرکزی نوشهر EPCدر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستاناحداث دو بی خط 63 کیلوولت در پست برق فجر گنبددر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای خراسانتوسعه بی ترانس سوم پست 132/20 کیلوولت نمایشگاهدر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای تهرانپروژه توسعه بی ترانس سوم پست برق 63/20 کیلوولت تربیت معلمدر حال اجرا
شرکت سهامی برق منطقه ای یزداحداث پست 63 کیلوولت سریزددر حال اجرا
شرکت سهامی برق منطقه ای تهرانتوسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شهرک نازدر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت در شهر تبریز و حومهدر حال اجرا
شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست 132/20 کیلوولت زرینه روددر حال اجرا
شرکت ملی گاز ایرانطراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست 132/63 کیلوولت خانگیران83/12/28
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد82/10/26
شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان83/01/01
شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 سنندج82/05/25
شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 20/63 صحنه82/12/20
شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 ایلام82/12/20
شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان82/06/06
شرکت برق منطقه ای باخترطراحی خرید تجهیزات و احداث پست63/230 نهاوند82/04/20
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 پردیس81/09/20
شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا81/08/20
شرکت برق منطقه ای باخترخرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه80/01/15
برق قشمطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا80/12/01
شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 نیروگاه همدان81/06/03
برق منطقه ای یزدطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات80/07/13
شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب80/10/27
برق منطقه ای سمناننصب پست 20/63 آرادان80/10/26
شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 گلشهر-گلبهار80/09/01
شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد80/07/29
شرکت برق منطقه ای آذربایجانتوسعه پست 230 خوی79/12/23
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 عظیمیه کرج80/09/14
شرکت منطقه ای یزدنصب پست 20/63 دانشگاه یزد79/05/15
شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 230 شرق بندرعباس80/01/30
شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 20/132 جناح79/09/24
شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 کیلوولت همدان78/04/13
شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 230 شازند اراک79/03/09
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کیانمهر78/11/29
شرکت برق منطقه ای تهراننصب و توسعه پست 400 کیلو ولت جلال77/10/22
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کردستان78/09/02
شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 ساوه 277/12/04
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 ظفر77/10/12
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست شوش77/11/28
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 صادقیه76/12/12
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 مرتضوی77/01/30
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سعدآباد76/12/17
شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 لالجین77/05/20
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 سیار طالقان76/07/28
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 20/63 مدولار آبسرد دماوند76/12/05
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 باطریسازی76/04/15
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 230 منتظرقائم76/07/03
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه76/02/07
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چابهار76/01/27
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 تجریش75/12/05
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چیتذر75/08/22
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سیدخندان76/10/08
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سلفچگان77/06/03
شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت75/05/12
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 رسالت (الغدیر)75/05/15
شرکت برق منطقه ای تهراننصب فیدر تغذیه پست 20/63 نیروگاه قم76/04/22
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 قیطریه74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 اندیشه74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 نیروگاه قم74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 هشتگرد74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 منتظر قائم78/08/18
logo-samandehi