پروژه پست های برق فشار قوی
پروژه پست های برق فشار قوی

پروژه پست های برق فشار قوی

.امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ برق فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی 400 کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBILE تا رده ولتاژی 230 کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی 400 -230 -63 و 132 کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی،

تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت

ردیف کار فرما شرح پروژه تاریخ تحویل
شرکت برق منطقه ای زنجان احداث چهار بی خط 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت ابهر در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان احداث دو بی خط 230 کیلوولت در پست برق فجر گنبد در حال اجرا
شرکت فولاد تاراز چهارمحال و بختیاری احداث پست 63/20 کیلوولت فولاد تاراز و توسعه پست شهید موسوی EPC در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان احداث پست 63/20 کیلوولت بانک مرکزی نوشهر EPC در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان احداث دو بی خط 63 کیلوولت در پست برق فجر گنبد در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای خراسان توسعه بی ترانس سوم پست 132/20 کیلوولت نمایشگاه در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای تهران پروژه توسعه بی ترانس سوم پست برق 63/20 کیلوولت تربیت معلم در حال اجرا
شرکت سهامی برق منطقه ای یزد احداث پست 63 کیلوولت سریزد در حال اجرا
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران توسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شهرک ناز در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای آذربایجان طراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت در شهر تبریز و حومه در حال اجرا
شرکت برق منطقه ای آذربایجان طراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست 132/20 کیلوولت زرینه رود در حال اجرا
شرکت ملی گاز ایران طراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست 132/63 کیلوولت خانگیران 83/12/28
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد 82/10/26
شرکت برق منطقه ای باختر طراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان 83/01/01
شرکت برق منطقه ای غرب نصب پست 230 سنندج 82/05/25
شرکت برق منطقه ای غرب نصب پست 20/63 صحنه 82/12/20
شرکت برق منطقه ای غرب نصب پست 230 ایلام 82/12/20
شرکت برق منطقه ای باختر طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان 82/06/06
شرکت برق منطقه ای باختر طراحی خرید تجهیزات و احداث پست63/230 نهاوند 82/04/20
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 230 پردیس 81/09/20
شرکت برق منطقه ای باختر طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا 81/08/20
شرکت برق منطقه ای باختر خرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه 80/01/15
برق قشم طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا 80/12/01
شرکت برق منطقه ای باختر نصب پست 400 نیروگاه همدان 81/06/03
برق منطقه ای یزد طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات 80/07/13
شرکت برق منطقه ای آذربایجان طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب 80/10/27
برق منطقه ای سمنان نصب پست 20/63 آرادان 80/10/26
شرکت برق منطقه ای خراسان نصب پست 20/132 گلشهر-گلبهار 80/09/01
شرکت برق منطقه ای خراسان نصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد 80/07/29
شرکت برق منطقه ای آذربایجان توسعه پست 230 خوی 79/12/23
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 230 عظیمیه کرج 80/09/14
شرکت منطقه ای یزد نصب پست 20/63 دانشگاه یزد 79/05/15
شرکت برق منطقه ای هرمزگان نصب پست 230 شرق بندرعباس 80/01/30
شرکت برق منطقه ای هرمزگان نصب پست 20/132 جناح 79/09/24
شرکت برق منطقه ای باختر نصب پست 400 کیلوولت همدان 78/04/13
شرکت برق منطقه ای باختر نصب پست 230 شازند اراک 79/03/09
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 کیانمهر 78/11/29
شرکت برق منطقه ای تهران نصب و توسعه پست 400 کیلو ولت جلال 77/10/22
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 کردستان 78/09/02
شرکت برق منطقه ای باختر نصب پست 20/63 ساوه 2 77/12/04
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 ظفر 77/10/12
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست شوش 77/11/28
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 صادقیه 76/12/12
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 مرتضوی 77/01/30
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 سعدآباد 76/12/17
شرکت برق منطقه ای باختر نصب پست 20/63 لالجین 77/05/20
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی و ساخت پست 20/63 سیار طالقان 76/07/28
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی و نصب پست 20/63 مدولار آبسرد دماوند 76/12/05
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 باطریسازی 76/04/15
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی و نصب پست 230 منتظرقائم 76/07/03
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه 76/02/07
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 چابهار 76/01/27
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 تجریش 75/12/05
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 چیتذر 75/08/22
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 سیدخندان 76/10/08
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 سلفچگان 77/06/03
شرکت برق منطقه ای تهران طراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت 75/05/12
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 230 رسالت (الغدیر) 75/05/15
شرکت برق منطقه ای تهران نصب فیدر تغذیه پست 20/63 نیروگاه قم 76/04/22
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 قیطریه 74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 63 اندیشه 74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 20/63 نیروگاه قم 74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 63 هشتگرد 74/12/08
شرکت برق منطقه ای تهران نصب پست 230 منتظر قائم 78/08/18
logo-samandehi