پروژه پست های برق فشار قوی
پروژه پست های برق فشار قوی

پروژه پست های برق فشار قوی

.امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ برق فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی 400 کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBIL تا رده ولتاژی 63 کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی 63 کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی 400 -230 -63 و 132 کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی،

تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
1شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 منتظر قائم78/08/18
2شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 هشتگرد74/12/08
3شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 نیروگاه قم74/12/08
4شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 اندیشه76/04/22
5شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 قیطریه75/05/15
6شرکت برق منطقه ای تهراننصب فیدر تغذیه پست 20/63 نیروگاه قم75/05/12
7شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 رسالت (الغدیر)77/06/03
8شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت76/10/08
9شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سلفچگان75/08/22
10شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سیدخندان75/12/05
11شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چیتذر76/01/27
12شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 تجریش76/02/07
13شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چابهار76/07/03
14شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه76/04/15
15شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 230 منتظرقائم76/12/05
16شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 باطریسازی76/07/28
17شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 20/63 مدولار آبسرد دماوند77/05/20
18شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 سیار طالقان76/12/17
19شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 لالجین77/01/30
20شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سعدآباد76/12/12
21شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 مرتضوی77/11/28
22شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 صادقیه77/10/12
23شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست شوش77/12/04
24شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 ظفر78/09/02
25شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 ساوه 277/10/22
26شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کردستان78/11/29
27شرکت برق منطقه ای تهراننصب و توسعه پست 400 کیلو ولت جلال79/03/09
28شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کیانمهر78/04/13
29شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 230 شازند اراک79/09/24
30شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 کیلوولت همدان80/01/30
31شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 20/132 جناح79/05/15
32شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 230 شرق بندرعباس80/09/14
33شرکت منطقه ای یزدنصب پست 20/63 دانشگاه یزد79/12/23
34شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 عظیمیه کرج80/07/29
35شرکت برق منطقه ای آذربایجانتوسعه پست 230 خوی80/09/01
36شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد80/10/26
37شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 گلشهر-گلبهار80/10/27
38برق منطقه ای سمناننصب پست 20/63 آرادان80/07/13
39شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب81/06/03
40برق منطقه ای یزدطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات80/12/01
41شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 نیروگاه همدان80/01/15
42برق قشمطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا81/08/20
43 شرکت برق منطقه ای باخترخرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه81/09/20
44شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا82/04/20
45شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 پردیس82/06/06
46شرکت برق منطقه ای باخترطراحی خرید تجهیزات و احداث پست63/230 نهاوند82/12/20
47شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان82/12/20
48شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 ایلام82/05/25
49شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 20/63 صحنه83/01/01
50شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 سنندج82/10/26
51شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان83/12/28
52شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد86/04/20
53شرکت ملی گاز ایرانطراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست 63/132 کیلوولت خانگیران89/08/03
54شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست 20/132 کیلوولت زرینه رود
55شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار 20/132 کیلوولت در شهر تبریز و حومه
logo-samandehi