پروژه پست های برق فشار قوی
پروژه پست های برق فشار قوی

پروژه پست های برق فشار قوی

.امروزه تغییرات گسترده­ای در نوع و مصرف مشترکین صنعت برق ایجاد شده است.

از یک طرف مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و وسایل برقی اضافه شده در خانه باعث افزایش بارها شده

و از طرف دیگر افزایش تعداد مشترکین با توسعه شبکه برق به روستاها، نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاه­ ها و

ولتاژ برق تولیدی را ضروری می­سازد.

و همچنین تنوع مصرف کنندگان در استفاده از ولتاژهای مختلف باعث اهمیت خاص پست­ برق فشار قوی

که وظیفه اصلی آنها تغییر ولتاژ می­باشد، شده است.

برای تحقق این امر شرکت پیمابرق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار OUTDOOR تا

رده ولتاژی 400 کیلو ولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­ های فشار MOBILE تا رده ولتاژی 230 کیلوولت

و طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل پست­های فشار MODULAR تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت پروژه­ های ذیل را اجرا و تکمیل نموده است.

پروژه پست های فشار قوی

پست های فشار قوی 400 -230 -63 و 132 کیلوولت

معرفی برخی از پروژه های پست های فشار قوی شرکت پیمابرق در زمینه طراحی،

تامین تجهیزات و احداث کامل پست های فشار تا رده ولتاژی 400 کیلو ولت

ردیفکار فرماشرح پروژهتاریخ تحویل
1شرکت برق منطقه ای تهرانپروژه توسعه بی ترانس سوم پست برق 63/20 کیلوولت تربیت معلمدر حال اجرا
2شرکت سهامی برق منطقه ای یزداحداث پست 63 کیلوولت سریزددر حال اجرا
3شرکت سهامی برق منطقه ای تهرانتوسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شهرک نازدر حال اجرا
4شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی، تامین تجهیزات و نصب دو دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت در شهر تبریز و حومهدر حال اجرا
5شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی،تامین تجهیزات و توسعه پست 132/20 کیلوولت زرینه روددر حال اجرا
6شرکت ملی گاز ایرانطراحی تامین تجهیزات و احداث کامل پست 132/63 کیلوولت خانگیران83/12/28
7شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد82/10/26
8شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان83/01/01
9شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 سنندج82/05/25
10شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 20/63 صحنه82/12/20
11شرکت برق منطقه ای غربنصب پست 230 ایلام82/12/20
12شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان82/06/06
13شرکت برق منطقه ای باخترطراحی خرید تجهیزات و احداث پست63/230 نهاوند82/04/20
14شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 پردیس81/09/20
15شرکت برق منطقه ای باخترطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا81/08/20
16شرکت برق منطقه ای باخترخرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه80/01/15
17برق قشمطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا80/12/01
18شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 نیروگاه همدان81/06/03
19برق منطقه ای یزدطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات80/07/13
20شرکت برق منطقه ای آذربایجانطراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب80/10/27
21برق منطقه ای سمناننصب پست 20/63 آرادان80/10/26
22شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 گلشهر-گلبهار80/09/01
23شرکت برق منطقه ای خراساننصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد80/07/29
24شرکت برق منطقه ای آذربایجانتوسعه پست 230 خوی79/12/23
25شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 عظیمیه کرج80/09/14
26شرکت منطقه ای یزدنصب پست 20/63 دانشگاه یزد79/05/15
27شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 230 شرق بندرعباس80/01/30
28شرکت برق منطقه ای هرمزگاننصب پست 20/132 جناح79/09/24
29شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 400 کیلوولت همدان78/04/13
30شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 230 شازند اراک79/03/09
31شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کیانمهر78/11/29
32شرکت برق منطقه ای تهراننصب و توسعه پست 400 کیلو ولت جلال77/10/22
33شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 کردستان78/09/02
34شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 ساوه 277/12/04
35شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 ظفر77/10/12
36شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست شوش77/11/28
37شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 صادقیه76/12/12
38شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 مرتضوی77/01/30
39شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سعدآباد76/12/17
40شرکت برق منطقه ای باخترنصب پست 20/63 لالجین77/05/20
41شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 سیار طالقان76/07/28
42شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 20/63 مدولار آبسرد دماوند76/12/05
43شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 باطریسازی76/04/15
44شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست 230 منتظرقائم76/07/03
45شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه76/02/07
46شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چابهار76/01/27
47شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 تجریش75/12/05
48شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 چیتذر75/08/22
49شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سیدخندان76/10/08
50شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 سلفچگان77/06/03
51شرکت برق منطقه ای تهرانطراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت75/05/12
52شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 رسالت (الغدیر)75/05/15
53شرکت برق منطقه ای تهراننصب فیدر تغذیه پست 20/63 نیروگاه قم76/04/22
54شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 قیطریه74/12/08
55شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 اندیشه74/12/08
56شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 20/63 نیروگاه قم74/12/08
57شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 63 هشتگرد74/12/08
58شرکت برق منطقه ای تهراننصب پست 230 منتظر قائم78/08/18
logo-samandehi