نصب پست 20/63 سید خندان
نصب پست 20/63 سید خندان

نصب پست 20/63 سید خندان

نصب پست 20/63 سید خندان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران ، سیدخندان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi