هئیت مدیره
هئیت مدیره

هیئت مدیره

معرفی اعضای هئیت مدیره شرکت پیمابرق

null

فرخ امینی

سمت : عضو هئیت مدیره
null

متین جنتیان

سمت : مدیرعامل
null

محمود جنتیان

سمت : رئیس هئیت مدیره
null

احمد رضایی جوان

سمت : عضو هئیت مدیره

هرمز دژگشا

هرمز دژگشا

سمت : عضو هئیت مدیره

logo-samandehi