همکاری با ما
همکاری با ما

جذب منابع انسانی

فرم جذب منابع انسانی شرکت پیمابرق

اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۱۰ MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۱۰ MB

متن داخل باکس روبرو را وارد نمایید

CAPTCHA

این بخش برای جلوگیری از ارسال توس رباط ها می باشد

لطفا صبر کنید
logo-samandehi