نصب پست ایلام
نصب پست ایلام

نصب پست ایلام

نصب پست 230 ایلام

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

تاریخ تحویل: 82/05/25

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
  • محل اجرا : ایلام
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi