نصب پست 20/63 ساوه 2
نصب پست 20/63 ساوه 2

نصب پست 20/63 ساوه 2

نصب پست 20/63 ساوه 2

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

تاریخ تحویل: 77/10/22

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : ساوه
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi