طراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت
طراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت

طراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت

طراحی و ساخت پست 20/63 مدولار دردشت

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 76/10/08

 

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : دردشت
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi