نصب پست رسالت
نصب پست رسالت

نصب پست رسالت

نصب پست 230 رسالت (الغدیر)

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 77/06/03

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi