نصب پست 63 طولا
نصب پست 63 طولا

نصب پست 63 طولا

نصب پست 63 طولا

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 طولا

نام کارفرما : شرکت آب و برق و تاسیسات قشم

تاریخ تحویل: 81/08/20

شرکت آب و برق و تاسیسات قشم

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت آب و برق و تاسیسات قشم
  • محل اجرا : قشم
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi