نصب پست 20/63 لالجین
نصب پست 20/63 لالجین

نصب پست 20/63 لالجین

نصب پست 20/63 لالجین

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

شرکت برق منطقه ای باختر

 

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : لالجین
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi