پروژه توسعه پست 132/21kv نمایشگاه بین المللی مشهد
پروژه توسعه پست 132/21kv نمایشگاه بین المللی مشهد

پروژه توسعه پست 132/21kv نمایشگاه بین المللی مشهد

ویژگی­ های اصلی پروژه

توسعه یک بی ترانس 132 کیلوولت

تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و تست و راه اندازی


اخبار مرتبط

پروژه توسعه پست برق نمایشگاه بین المللی مشهد

  • دسته بندی :
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان
  • مشاور: شرکت مهندسی توس اشتات
  • نظارت: شرکت مهندسی توس اشتات
  • پیمانکار اصلی: شرکت پیمابرق
  • محل اجرا: مشهد- بلوار وکیل آباد- نمایشگاه بین المللی مشهد- پست 20/132 کیلوولت مشهد
  • محدوده کاری:پست فشار قوی- فوق توزیع نیرو
  • نوع قرارداد: PC
  • وضعیت پروژه: فعال
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi