نصب پست 20/63 تجریش
نصب پست 20/63 تجریش

نصب پست 20/63 تجریش

نصب پست 20/63 تجریش

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاربخ تحویل: 76/02/07

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران ، تجریش
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi