نصب پست 132 هرات
نصب پست 132 هرات

نصب پست 132 هرات

نصب پست 132 هرات

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 هرات

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد

تاریخ تحویل: 80/12/01

محل اجرا : یزد ، هرات

شرکت برق منطقه ای یزد

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد
  • محل اجرا : یزد ، هرات
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi