نصب پست 20/63 نیروگاه قم
نصب پست 20/63 نیروگاه قم

نصب پست 20/63 نیروگاه قم

نصب پست 20/63 نیروگاه قم

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 74/12/08

نیروگاه قم

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : قم
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi