نصب پست سعیدآباد
نصب پست سعیدآباد

نصب پست سعیدآباد

نصب پست سعیدآباد

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست سیار 230 سعیدآباد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 86/04/20

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : سعیدآباد
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi