نصب پست 20/63 دانشگاه یزد
نصب پست 20/63 دانشگاه یزد

نصب پست 20/63 دانشگاه یزد

نصب پست 20/63 دانشگاه یزد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد

تاریخ نحویل: 79/12/23

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد
  • محل اجرا : یزد
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi