نصب پست جناح
نصب پست جناح

نصب پست جناح

نصب پست 20/132 جناح

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ تحویل: 79/05/15

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
  • محل اجرا : جناح
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi