نصب پست 20/63 قیطریه
نصب پست 20/63 قیطریه

نصب پست 20/63 قیطریه

نصب پست 20/63 قیطریه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 75/05/15

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران ، قیطریه
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi