نصب پست 20/63 ظفر
نصب پست 20/63 ظفر

نصب پست 20/63 ظفر

نصب پست 20/63 ظفر

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 78/09/02

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi