نصب پست 230 منتظر قائم
نصب پست 230 منتظر قائم

نصب پست 230 منتظر قائم

نصب پست 230 منتظر قائم

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل:78/08/18

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما :شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi