نصب پست 230 منتظر قائم
نصب پست 230 منتظر قائم

نصب پست 230 منتظر قائم

نصب پست 230 منتظر قائم

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi