نصب پست 230 خوی
نصب پست 230 خوی

نصب پست 230 خوی

نصب پست 230 خوی

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

تاریخ تحویل: 80/09/01

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  • محل اجرا : خوی
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi