نصب پست 20/63 چابهار
نصب پست 20/63 چابهار

نصب پست 20/63 چابهار

نصب پست 20/63 چابهار

نام کارفرما : سازمان آزاد چابهار

تاریخ تحویل: 76/07/03

سازمان آزاد چابهار

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : سازمان آزاد چابهار
  • محل اجرا : چابهار
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi