نصب پست 20/63 چیتذر
نصب پست 20/63 چیتذر

نصب پست 20/63 چیتذر

نصب پست 20/63 چیتذر

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 76/01/27

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : چیتذر
سایر پروژه های شبکه فیبر نوری
logo-samandehi