نصب پست 20/63 کیانمهر
نصب پست 20/63 کیانمهر

نصب پست 20/63 کیانمهر

نصب پست 20/63 کیانمهر

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 78/04/13

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : کیانمهر
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi