ساختمان پست عظیمیه
ساختمان پست عظیمیه

ساختمان پست عظیمیه

اجرای ساختمان پست ۲۳۰ عظیمیه کرج (فاز۲)

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : عظیمیه کرج
سایر پروژه های پست فشار قوی