نصب پست 230 سنندج
نصب پست 230 سنندج

نصب پست 230 سنندج

نصب پست 230 سنندج

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

تاریخ تحویل: 82/10/26

شرکت برق منطقه ای غرب

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
  • محل اجرا : سنندج
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi