نصب پست 400 نیروگاه همدان
نصب پست 400 نیروگاه همدان

نصب پست 400 نیروگاه همدان

نصب پست 400 نیروگاه همدان

نام کارفرما : شرکت نیروی برق باختر

تاریخ تحویل: 80/01/15

شرکت برق منطقه ای باختر

 

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق باختر
  • محل اجرا : همدان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi