نصب پست نیروگاه
نصب پست نیروگاه

نصب پست نیروگاه

نصب پست 400 نیروگاه همدان

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق باختر

 

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : نیروی برق باختر
  • محل اجرا : همدان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi