نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب
نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب

نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب

نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 132 آذر ارومیه میاندواب

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان

تاریخ تحویل: 81/06/03

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  • محل اجرا : ارومیه میاندواب
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi