نصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد
نصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد

نصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد

نصب پست 20/132 رشتخوار خیرآباد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان

تاریخ تحویل: 80/10/27

شرکت برق منطقه ای خراسان

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای خراسان
  • محل اجرا : رشتخوار خیرآباد
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi