نصب پست شازند
نصب پست شازند

نصب پست شازند

نصب پست 230 شازند اراک

نام کارفرما : شرکت نیروی برق باختر

تاریخ تحویل: 79/09/24

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : اراک
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi