نصب پست 20/63 سعدآباد
نصب پست 20/63 سعدآباد

نصب پست 20/63 سعدآباد

نصب پست 20/63 سعدآباد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 76/12/12

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران ، سعد آباد
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi