آبسرد دماوند
آبسرد دماوند

آبسرد دماوند

طراحی و نصب پست ۲۰/۶۳ مدولار آبسرد دماوند

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مشاور:

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : دماوند
سایر پروژه های پست فشار قوی