نصب پست 63 ازنا
نصب پست 63 ازنا

نصب پست 63 ازنا

نصب پست 63 ازنا

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 ازنا

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

تاریخ تحویل: 82/04/20

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi