نصب پست 20/63 کردستان
نصب پست 20/63 کردستان

نصب پست 20/63 کردستان

نصب پست 20/63 کردستان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 78/11/29

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi