نصب پست 20/63 صحنه
نصب پست 20/63 صحنه

نصب پست 20/63 صحنه

نصب پست 20/63 صحنه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب

تاریخ تحویل: 83/01/01

شرکت برق منطقه ای غرب

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi