نصب پست 63/230 ساوه
نصب پست 63/230 ساوه

نصب پست 63/230 ساوه

خرید تجهیزات و نصب پست 63/230 ساوه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

تاریخ تحویل:81/09/20

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : ساوه
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi