نصب پست 230 شرق بندرعباس
نصب پست 230 شرق بندرعباس

نصب پست 230 شرق بندرعباس

نصب پست 230 شرق بندرعباس

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ تحویل: 80/09/14

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
  • محل اجرا : بندرعباس
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi