نصب پست 63 هشتگرد
نصب پست 63 هشتگرد

نصب پست 63 هشتگرد

نصب پست 63 هشتگرد

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 74/12/08

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : هشتگرد
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi