نصب پست 63 فراهان
نصب پست 63 فراهان

نصب پست 63 فراهان

نصب پست 63 فراهان

طراحی تامین تجهیزات و نصب پست 63 فراهان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

تاریخ تحویل: 82/12/20

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi