نصب پست 20/63 آرادان
نصب پست 20/63 آرادان

نصب پست 20/63 آرادان

نصب پست 20/63 آرادان

نام کارفرما : برق منطقه ای سمنان

تاریخ تحویل: 80/07/13

شرکت برق منطقه ای سمنان

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : برق منطقه ای سمنان
  • محل اجرا : سمنان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi