نصب پست 63/230 نیروگاه همدان
نصب پست 63/230 نیروگاه همدان

نصب پست 63/230 نیروگاه همدان

نصب پست 63/230 نیروگاه همدان

طراحی تامین تجهیزات ونصب پست 63/230 نیروگاه همدان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر

تاریخ تحویل: 83/12/28

محل اجرا: نیروگاه همدان

شرکت برق منطقه ای باختر

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای باختر
  • محل اجرا : همدان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi