نصب 230 پردیس
نصب 230 پردیس

نصب 230 پردیس

نصب پست 230 پردیس

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 82/06/06

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : پردیس
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi