نصب پست 230 شوش
نصب پست 230 شوش

نصب پست 230 شوش

نصب پست 230 شوش

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 77/12/04

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi