نصب پست 20/63 سلفچگان
نصب پست 20/63 سلفچگان

نصب پست 20/63 سلفچگان

نصب پست 20/63 سلفچگان

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 75/08/22

 

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : سلفچگان
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi