طراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه
طراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه

طراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه

طراحی و نصب پست نیمه سیار 20/63 فشاپویه

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

تاریخ تحویل: 76/04/15

  • دسته بندی : پست فشار قوی
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : فشاپویه
سایر پروژه های پست فشار قوی
logo-samandehi