خطوط انتقال نيرو (زمينى،هوايى)

خطوط انتقال نيرو (زمينى،هوايى)

img

پروژه­ های خطوط انتقال نیرو

در این بخش برخی از پروژه­ های خطوط انتقال نیرو شرکت پیمابرق اعم از خطوط انتقال نیروی هوایی و خطوط انتقال زمینی که از سال 1375 تا کنون اجرا شده معرفی می شود.

بطور مسلم خطوط انتقال نیرو ، به عنوان یکی از مهمترین اجزای شبکه برق رسانی، وظیفه انتقال انرژی تولیدی برق از منبع تامین به مراکز مصرف و ایجاد ارتباط بین استان­ها و مراکز مهم مصرف را عهده دار هستند به دلیل اهمیت بالای این موضوع بخش عمده ای از توجه و سرمایه گذاری صنعت برق به  شبکه­ های نوسازی و نگهداری انتقال و توزیع مربوط می­ شود.

در راستای اجرای این مهم شرکت پیمابرق پس از شروع فعالیت خود از سال 1375 با بهره ­گیری از متخصصین با تجربه پروژه­ های بسیاری در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث خطوط انتقال هوایی 63 الی 400 کیلوولت، طراحی، تامین تجهیزات و احداث کامل خطوط انتقال نیروی کابلی زمینی 63 الی 230 کیلوولت و سیم­کشی خطوط انتقال از روی خطوط انتقال نیرو موجود بدون قطع برق (به صورت خط گرم) به منصه ظهور رسانده است.

شبکه­ های انتقال زمینی و هوایی

اهمیت انتقال انرژی الکتریکی جهت بهره ­وری هر چه بیشتر صنایع غیر قابل انکار می­ باشد.

ایران با توجه به ظرفیت شبکه و البته در مسیر توسعه نیاز روزافزونی به احداث خطوط انتقال هوایی تا رده ­های 800 کیلوولت دارد. شرکت پیمابرق تا کنون توانسته است نسبت به اجرای کامل خطوط فوق توزیع و یا انتقال تا رده 400 کیلوولت اقدام نماید.

همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه نقشه­ برداری، جاده سازی، احداث فنداسیون و ساخت و نصب برج­ های انتقال و سیم­کشی به صورت موردی در پروژه­ های زیرساختی بخشی از سبد متنوع خدمات در این زمینه می­ باشد.

همچنین با گسترش خطوط فشار قوی کابلی زیرزمینی شرکت پیمابرق به عنوان یکی از شرکت­های پیشرو توانسته نسبت به مهندسی تامین تجهیزات و انجام کابل­کشی منطبق با بروزترین روش ­های تا رده 230 کیلو ولت اقدام نماید.

خطوط انتقال نیرو- هوایی

خطوط انتقال 400 کیلوولت اتمام یافته

 

ردیفشرح پروژهکارفرماتاریخ تحویل
1نصب برج، سیم کشی و احداث فونداسیون های خط 400 کیلوولت نیروگاه سهند –نیروگاه ارومیه

 

شرکت برق منطقه ای آذربایجان97/05/02
2نصب برج، سیم کشی خط 400 کیلوولت نیروگاه سهند –نیروگاه ارومیهشرکت برق منطقه ای آذربایجان98/07/02
3احداث فونداسیون خط 400 کیلوولت فیروزکوهشرکت برق منطقه ای تهران91/11/10
4سیمکشی خط 400 کیلوولت بافق – طبسشرکت برق منطقه ای یزد89/06/01
5احداث کامل خط 400 کیلوولت جلال – نکا – آهوانشرکت آب منطقه ای منطقه ای مازندران88/06/01
6سیمکشی خط 400 کیلوولت مشهد – سرخسسازمان توسعه برق ایران86/02/12
7سیمکشی خط 400 کیلوولت سبزوار-شاهرودشرکت برق منطقه ای سمنان86/02/06
8نصب برجهای خط 400 کیلوولت اسکول دره وردآوردشرکت برق منطقه ای تهران88/12/05
9احداث کامل خط 400 کیلوولت نیروگاه رودشورشرکت برق منطقه ای تهران84/10/18
10احداث فونداسیون خط 400 امیدیه – چغادکسازمان توسعه برق ایران84/02/01
11احداث فونداسیون خط 400 کیلوولت گلپایگان- گدارلندرسازمان توسعه برق ایران81/06/01
12احداث خط 63/400 کیلوولت ذوب آهن – تیرانشرکت ذوب آهن81/10/03
13نصب برج و سیمکشی خط 63/400 کیلوولت پارک جنگلی-سعادت آبادشرکت برق منطقه ای تهران80/02/24
14نصب برج و سیمکشی خط 63/400 کرج-کنشرکت برق منطقه ای تهران79/04/05
15سیمکشی خط 400 کیلوولت جلال – گلپایگانشرکت برق منطقه ای اصفهان78/08/29
16سیمکشی خط 400 کیلوولت تبریز -گوگلانشرکت برق منطقه ای آذربایجان77/06/22
17نصب برج خط 400 کیلوولت کرج- کنشرکت برق منطقه ای تهران78/10/01
18نصب برج و سیمکشی خط 400 کیلوولت جلال – ری شمالیشرکت برق منطقه ای تهران75/03/22

خطوط انتقال 230 کیلوولت اتمام یافته

 

ردیفشرح پروژهکارفرماتاریخ تحویل
1تامین و نصب تجهیزات و انجام اتصالات جهت احداث خط 4 مداره 63 و 230 کیلوولت پست هگمتانهشرکت سهامی برق منطقه ای باختر1400
2سیمکشی خط 230 کیلوولت پرند شمس آبادشرکت برق منطقه ای تهران92/04/10
3احداث کامل خط 230 کیلوولت اردستان راوند کاشانشرکت برق منطقه ای اصفهان86/09/03
4احداث کامل خط 230 کیلوولت نیروگاه آبی لوارکشرکت برق منطقه ای تهران85/10/01
5احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت چشمه سفید – اوراماناتبرق شرکت برق منطقه ای غرب86/01/05
6احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت ایلام – سیمرهشرکت برق منطقه ای غرب85/12/05
7احداث  کامل خط 230 کیلوولت سرپل ذهاب -خسرویشرکت برق منطقه ای غرب83/09/01
8احداث کامل خط 230 پردیسشرکت برق منطقه ای تهران83/09/01
9احداث کامل خط انتقال 230 کیلوولت چابهار- جکیگورشرکت مشانیر83/02/01
10احداث فونداسیون خط 230 پارک جنگلی عظیمیه کرجشرکت برق منطقه ای تهران82/12/20
11احداث کامل خط 230 کیلوولت عظیمیه – وردآوردشرکت برق منطقه ای تهران81/09/18
 

12

احداث کامل خط 230 کیلوولت قلعه حسن خانشرکت برق منطقه ای تهران81/09/18
13سیمکشی خط 230 کیلوولت ری شمالی دوشان تپهشرکت برق منطقه ای تهران80/02/18
14احداث کامل خط 230 کیلولت منتظر قائم- معنویشرکت برق منطقه ای تهران75/04/19

خطوط انتقال 63 و 132 کیلوولت اتمام یافته

 

ردیفشرح پروژهکارفرماتاریخ تحویل
1احداث فونداسیون های خط 132 کیلوولت اسمالون-مروستشرکت برق منطقه ای یزددر حال اجرا
2احداث حط انتقال 20 کیلوولت رصدخانه ملی ایرانپژوهشگاه دانش های بنیادی1400
3احداث کامل خط 63 کیلوولت منتظر قائم – علیشاهشرکت برق منطقه ای تهران75/03/12
4برج بندی و سیمکشی خط 63 کیلوولت قم1-قم2شرکت برق منطقه ای تهران75/06/10
5سیمکشی خط 63 کیلوولت چرمشهر قرچک- اندیشهشرکت برق منطقه ای تهران77/02/20
6احداث کامل خط 63 کیلوولت اشتهاردشرکت برق منطقه ای تهران76/11/12
7احداث کامل خط 63 کیلوولت جنوب شرقشرکت برق منطقه ای تهران77/11/12
8احداث کامل خط 63 کیلوولت تاکستان – نکوئیهشرکت برق منطقه ای زنجان78/04/02
9سیمکشی خط 63 کیلوولت سنندج – مریوانشرکت برق منطقه ای غرب78/04/30
10احداث کامل خط 63 کیلولت پرندک شهر صنعتی شمس آبادشرکت برق منطقه ای تهران77/12/29
11احداث کامل خط 63 کیلوولت سیمان ساروجشرکت  ساروج84/12/15
12احداث کامل خط 63 کیلوولت فرخشهرشرکت برق منطقه ای اصفهان85/06/12
13طراحی و نقشه برداری خط 132 کیلولت منصوری – سربندرساختار فردا86/10/01
14احداث کامل خط 63 ورامینشرکت برق منطقه ای تهران93/09/05
15احداث کامل خط 63 کیلوولت اسلامشهر – چهاردانگهشرکت برق منطقه ای تهران92/03/26
16احداث کامل خط 63 کیلوولت شهریارشرکت برق منطقه ای تهران87/08/01

خطوط انتقال نیروی زمینی

 

ردیفنام پروژه ، پروژه های زمینیکارفرما
1کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره سهروردیشرکت برق منطقه ای تهران
2کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره قورخانه – ظهیرالاسلامشرکت برق منطقه ای تهران
3کابلکشی خط63 کیلوولت 4 مداره قیطریه – الهیهشرکت برق منطقه ای تهران
4کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره قیطریه – تجریششرکت برق منطقه ای تهران
5کابلکشی خط63 کیلوولت 6 مداره رسالتشرکت برق منطقه ای تهران
6کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره منتظر قائمشرکت برق منطقه ای تهران
7کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره پست سیدخندانشرکت برق منطقه ای تهران
8کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره آزادگان – مرتضویشرکت برق منطقه ای تهران
9کابلکشی خط63 کیلوولت 6 مداره دوم رسالتشرکت برق منطقه ای تهران
10کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره ظفر – حقانیشرکت برق منطقه ای تهران
11کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره شوش – خراسانشرکت برق منطقه ای تهران
12کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره قورخانه – فارابیشرکت برق منطقه ای تهران
13کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره قورخانه – بهارشرکت برق منطقه ای تهران
14کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره کرج1 و کرج2شرکت برق منطقه ای تهران
15کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره تهرانپارس دانشگاه علم وصنعتمترو
16کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره الغدیر دانشگاه علم و صنعتمترو
17کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره شوش – مولویشرکت برق منطقه ای تهران
18احداث کامل خط 63 کیلوولت شهریارشرکت برق منطقه ای تهران
19احداث تونل و کابل کشی 230 کیلوولت دو مداره تونل انرژی تبریزشرکت برق منطقه ای آذربایجان
logo-samandehi