کابلکشی خط 63 کیلوولت 2 مداره کرج
کابلکشی خط 63 کیلوولت 2 مداره کرج

کابلکشی خط 63 کیلوولت 2 مداره کرج

کابلکشی خط 63 کیلوولت 2 مداره کرج1 و کرج2

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi