کابلکشی کرج 1و2
کابلکشی کرج 1و2

کابلکشی کرج 1و2

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره کرج1 و کرج2

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : کرج
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi