کابلکشی ظفر ، حقانی
کابلکشی ظفر ، حقانی

کابلکشی ظفر ، حقانی

کابلکشی ظفر ، حقانی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره ظفر – حقانی

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران ، ظفر ، حقانی
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi