کابلکشی قورخانه،فارابی
کابلکشی قورخانه،فارابی

کابلکشی قورخانه،فارابی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره قورخانه – فارابی

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران ، قورخانه - فارابی
سایر پروژه های خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi