کابلکشی خط63 سهروردی
کابلکشی خط63 سهروردی

کابلکشی خط63 سهروردی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره سهروردی

نام کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : نیروی برق تهران بزرگ
  • محل اجرا : تهران
خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi