کابلکشی خط63 سهروردی
کابلکشی خط63 سهروردی

کابلکشی خط63 سهروردی

کابلکشی خط63 سهروردی

کابلکشی خط63 کیلوولت 2 مداره سهروردی

نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران

 

  • دسته بندی : خطوط انتقال نیرو
  • نام کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
  • محل اجرا : تهران
خطوط انتقال نيرو ، زمينى
logo-samandehi